O nama

Samobor nekretnine d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Gajeva 4a bavi se posredovanjem pri kupoprodaji i iznajmljivanju nekretnina, ispitivanjem tržišta, procjenom prometne vrijednosti nekretnina, te rješavanjem prethodnih pitanja vezanih uz promet nekretnina.
U ponudi imamo nekretnine diljem Republike Hrvatske, pa i u susjednim zemljama, ali ve?ina ponude je s podru?ja Samobora, Zagreba, Jastrebarskog i ostatka Zagreba?ke županije.

Dugogodišnje dobro poznavanje predmetnog podru?ja, prostorno-planske dokumentacije, komunalne opremljenosti, te pravaca razvoja i širenja pojedinih zona i naselja bitna su pretpostavka za pružanje kvalitetnih informacija i usluga našim klijentima. Sura?ujemo s eminentnim pravnicima, geodetima, arhitektima i drugim stru?njacima kako bi našim klijentima pružili što potpuniju i kvalitetniju uslugu. Svojim klijentima pomažemo u odabiru banke kreditora, te realizaciji kredita za kupnju nekretnine. Gotovo dvadeset godišnje iskustvo u poslovanju nekretninama i brojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.

Tvrtka je upisana u registar posrednika, a vlasnik u registar agenata posredovanja u prometu nekretnina koji se vode pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Agencija je ?lanica Burze nekretnina i potpisnica Kodeksa etike poslovanja posrednika u prometu nekretnina.
_________________________________________________________________________________________________________
SAMOBOR NEKRETNINE društvo s ograni?enom odgovornoš?u za posredovanje u prometu nekretninama, trgovinu i usluge sa sjedištem u Samoboru,  upisano u Sudski registar Trgova?kog suda u Zagrebu  rješenjem Tt-06/414-2 i Tt-13/3878-2, s MBS 080548675. Osniva? – direktor Marijan Lukši?. Temeljni kapital 20.000,00 kn upla?en u cijelosti.  Ra?un br. 2484008-1103427512  kod Raiffeisenbank  Austria d.d. Zagreb, Poslovnica Samobor. OIB: 70815307357.  Osiguranje od odgovornosti za štetu ugovoreno sa Croatia odiguranje d.d. Filijala Zagreb.